Pogoji poslovanja

Pogoji poslovanja

Pogoji poslovanja spletne trgovine Nutralux.si so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), priporočili gospodarske zbornice Slovenije, splošnih kodeksov elektronskega poslovanja in z Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT).

Pogoji poslovanja določajo pogoje uporabe spletne strani Nutralux.si (v nadaljevanju "spletna stran"), ki jo upravlja Digifit.d.o.o, Cesta na Brdo 70, 1000 Ljubljana,  (v nadaljevanju "ponudnik").

Spletna stran omogoča nakup prehranskih dopolnil. Uporabnik spletne strani je posameznik, ki izpolni registracijski obrazec in si s tem pridobi geslo za vstop v spletno stran in pravico do nakupa. Kupec je uporabnik, ki preko spletne strani Nutralux.si opravi nakup. Geslo, ki si ga izbere uporabnik mora biti varno, vsebuje naj vsaj 8 znakov, od tega vsaj eno majhno in eno veliko črko ter vsaj eno številko.

Ponudnik se zavezuje, da bodo kupcu vselej dostopne naslednje informacije:

 • identiteta podjetja (ime in sedež podjetja, številka registra)
 • kontaktni podatki, ki uporabniku omogočajo komunikacijo s ponudnikom,
 • bistvene značilnosti blaga, 
 • pogoji, stroški in možni načini dostave blaga,
 • jasno in nedvoumno določene cene 
 • možni načini plačila, 
 • časovna veljavnost ponudbe ter pogoji in roki za odstop od pogodbe
 • postopek pritožbe
 •  

Ponudba in cene
Zaradi narave poslovanja preko svetovnega spleta se ponudba spletne strani Nutralux.si spreminnja in ažurira hitro in pogosto. Kljub izjemnemu trudu pri zagotavljanju najbolj ažurnih in točnih podatkov ponudnik na spletni strani Nutalux.si ni izključena možnost napačnega podatka o ceni ali dobavljivosti. V teh redkih primerih ali v primerih, ko se cena oz. status dobavljivosti pri dobavitelju spremeni med samo obdelavo naročila, bo ponudnik kupcu omogočil odstop od nakupa oziroma mu ponudil najboljšo možnost rešitve situacije.

Vse akcije in popusti, objavljeni na Nutralux.si, veljajo izključno za nakup oziroma naročila po spletu.

S ponudbo ne spodbujamo čezmernega nakupovanja in nekritične uporabe izdelkov. Ob uporabi se morate držati priporočenih odmerkov in navodil za uporabo.

Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku potrditve naročila s strani ponudnika (v trenutku prejema elektronskega sporočila "Naročilo sprejeto").

Kupoprodajna pogodba je v elektronski obliki shranjena na strežniku ponudnika in kupcu dostopna v vsakem trenutku v njegovem uporabniškem profilu.

Cene ne vsebujejo DDV. Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti. Cene veljajo v primeru plačila z objavljenimi možnimi oblikami plačila.

V primeru plačila s plačilnimi ali kreditnimi karticami veljajo še naslednji pogoji:

 • plačnik (podatki v profilu uporabnika) mora biti ista oseba ali organizacija, ki je lastnik plačilne kartice,
 • po oddaji naročila ni možna sprememba vsebine naročila oziroma končnega zneska naročila, razen v posebnih primerih, ki jih določi ponudnik.

Davčno potrjevanje računov
Digifit d.o.o. posluje v skladu z zakonom o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR; Uradni list RS, št. 57/2015 z dne 31. 7. 2015). 

Varstvo potrošnikov
V tem poglavju pogojev poslovanja je potrošnik tista fizična ali pravna oseba, ki pridobiva in uporablja izdelke za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti. V preostalih poglavjih sta v izrazu kupec upoštevana kupec in potrošnik. 

Nutralux.si deluje v skladu z veljavno zakonodajo in v vsakem trenutku skrbi za uporabnike in kupce. V morebitnih sporih si po svojih najboljših močeh prizadeva za sporazumno rešitev. Vsako morebitno pritožbo lahko kupec naslovi na objavljene kontakte.  

V skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) zaradi svoje narave izdelki, naročeni preko spletne strani Nutralux.si niso primerni za vračilo. To določilo ne velja v primeru dostave napačnih izdelkov ali napake s strani ponudnika.


Reklamacije in vračilo naročenih izdelkov
Po 43.č členu Zakona o varstvu potrošnikov je blago, ki se prodaja na Nutralux.si takšne narave, da ga ni mogoče vrniti ali zamenjati.

V primeru napake s strani ponudnika pri dobavi izdelkov kupcu lahko slednji glede tega kljub temu kontaktira ponudnika, ki bo primer v najkrajšem možnem času rešil v dobro kupca. Kontakt s ponudnikom je v takšnih primerih ključen za uspešno razrešitev nastale situacije.

Tudi v primeru, če se dostavljeni izdelki razlikujejo od naročenih izdelkov (dostava napačnih izdelkov), kupec ali potrošnik kontaktira ponudnika preko enega od objavljenih kontaktov ter v skladu z dogovorom vrne dostavljene izdelke, katere bo ponudnik brezplačno nadomestil z ustreznimi. Ponudnik krije tudi stroške vračila prvotno dostavljenih izdelkov. Prvotno dostavljeni izdelki se lahko vrnejo samo v neodprti embalaži.
 
V primeru da dostavljeni izdelki ne ustrezajo lastnostim oziroma specifikacijam naročenih izdelkov (dostava izdelkov z napako), mora kupec o tem obvestiti Digifit d.o.o. v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Če napake z običajnim pregledom pri prevzemu ni bilo mogoče opaziti (skrita napaka), mora kupec obvestiti o njej Digifitu d.o.o. v dveh mesecih, ko je napako opazil, sicer izgubi to pravico. Digifit d.o.o. ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena.

Digifit d.o.o. ne odgovarja za morebitne neopazne napake v vsebnosti originalno zaprtega proizvoda.
 
Potrošnik oziroma kupec mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in Digifit d.o.o. omogočiti, da stvar pregleda.

Potrošnik ali kupec, ki je ponudnika pravočasno in pravilno obvestil o napaki, ima pravico od ponudnika zahtevati, da odpravi napako na izdelku ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali izdelek z napako zamenja z novim brezhibnim izdelkom ali vrne plačani znesek.

V primeru nedobavljivosti že plačanega izdelka ali v primeru iz prejšnjega odstavka, lahko potrošnik ali kupec, ki je registrirani uporabnik spletne strani nutralux.si izbere možnost dobropisa (bonusa) v višini že plačanega zneska, ki ga lahko porabi za prihodnji nakup v spletni trgovini kot registriran uporabnik.

Stanje svojih bonus točk lahko registrirani uporabniki pregledujejo v svojem profilu, s klikom na moj računm v desnem zgornjem kotu spletne strani, uporabijo pa jih med zaključevanjem nakupa.

Stvarna napaka:
Prodajalec mora potrošniku izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne napake svoje izpolnitve.

Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita.

Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda.

Obvestilo o napaki lahko potrošnik prodajalcu sporoči osebno, o čemer mu prodajalec mora izdati potrdilo, ali ga pošlje v prodajalno, kjer je bila stvar kupljena, ali pa zastopniku prodajalca, s katerim je sklenil pogodbo.

Napaka je stvarna:

 1. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
 2. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
 3. če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
 4. če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.

Za odgovornost za stvarne napake se uporabljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, če ta zakon ne določa drugače.

Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena.

Če je predmet pogodbe med prodajalcem in potrošnikom rabljena stvar, ne odgovarja prodajalec za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mine leto dni, odkar je bila stvar izročena.

Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve. 

Stvarne napake rešujemo v korist potrošnika skladno s členi 37-39, ki so opredeljeni v Zakonu o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 126/07, 86/09, 78/11, 38/14, 19/15, 55/17 – ZKolT in 31/18)


Garancija
Izdelki imajo garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu ali na računu. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil na garancijskem listu ter ob predložitvi računa. Garancijski roki so navedeni na garancijskih listih ali na računu.

Informacija o garanciji je navedena tudi na strani s predstavitvijo izdelka. Če informacije o garanciji ni, izdelek nima garancije ali pa podatek v tem trenutku ni znan. V slednjem primeru lahko kupec kontaktira ponudnika, ki bo zagotovil ažurno informacijo.

Dostava
Informacije o dostavi so na voljo v razdelku "Dostava". V primerih, ko  ponudnik pravočasno in v skladu s pogodbo odpravi naročene izdelke, ni odgovoren za prekoračen rok dostave pogodbenega izvajalca dostave. 
 
Izdelki bodo dostavljeni v ustrezni embalaži, ki bo zagotavljala zaupnost narave izdelka.

Če je ob prevzemu pošiljke opazno, da je artikel ali paket fizično poškodovan, v njem manjka vsebina ali kaže znake odprtja, mora kupec nemudoma sprožiti postopek reklamacije pri dostavni službi ali pa obvestiti nutralux.si. Skupaj z dostavno službo bomo poskrbeli, da bo reklamacija rešena v najkrajšem možnem času.

Odgovornost
Digifit d.o.o. ni odgovorna za posledice uporabe prehranskih dodatkov, kupljenih preko spletne strani nutralux.si, ki nastanejo zaradi uporabe, ki ni v skladu z navodili za uporabo teh zdravil in ostalih izdelkov. Vsi podatki na spletnih straneh nutralux.si so uporabni zgolj kot vir splošnih informacij in niso nadomestilo za posvet z zdravnikom ali farmacevtom. V zvezi s svojim zdravstvenim stanjem oziroma boleznijo se obvezno obrnite na osebnega zdravnika ali farmacevta.

Pred uporabo natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.


Digifit d.o.o. ni odgovorna za motnje v poteku storitve, ki so posledica ravnanja uporabnika (npr. računalnik, okužen z virusi) ali ponudnikov poti oziroma infrastrukture, ki jo uporablja storitev spletna trgovina (npr. izpad delovanja medmrežja).

Digifit d.o.o. deluje v skladu z veljavno zakonodajo in v vsakem trenutku skrbi za uporabnike in kupce. V morebitnih sporih si po svojih najboljših močeh prizadeva za sporazumno rešitev. Vsako morebitno pritožbo lahko kupec naslovi na objavljene kontakte. 

Digifit d.o.o. se po svojih najboljših močeh trudi zagotavljati ažurnost in pravilnost podatkov na spletni strani nutralux.si, a se lahko kljub temu zaradi specifike poslovanja spletne strani lastnosti artiklov, dostava ali cena spremenijo v tako kratkem času, da podatkov na spletni strani ni mogoče popraviti. V takem primeru bo ponudnik kupca obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od naročila oziroma sporazumno rešitev.

Digifit d.o.o. se v vsakem trenutku po svojih najboljših močeh trudi zagotavljati ustrezni slikovni material, opise in navodila izdelkov. Kljub temu so fotografije izdelkov v spletni strani nutralux.si simbolične, dostopni tekstovni materiali pa informativne narave in posredova s strani proizvajalca oz. zastopnika. Kupec oziroma uporabnik mora pred uporabo prebrati in upoštevati navodila, priložena izdelku.

Na morebitne napake nas lahko uporabniki v kateremkoli trenutku opozorijo, za kar jim bomo v spletni spletni strani nutralux,si iskreno hvaležni.

Pritožbe in spori
Digifit d.o.o. spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Po vseh močeh se trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se v primeru težav kupec lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. 

Pritožba se odda prek e-poštnega naslova info@nutralux.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. 

Ponudnik se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. Zato se ponudnik prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno. 

Izvensodno reševanje potrošniških sporov
V skladu z zakonskimi normativi Digifit d.o.o. ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov, kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga lahko potrošnik sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS).

Digifit d.o.o kot ponudnik, ki se ukvarja s prodajo preko spleta na območju RS, objavlja na svoji spletni strani povezavo do platforme Evropske komisije za spletno reševanje potrošniških sporov (platforma SRPS). Platofrma je dosegljiva na povezavi: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Navedba ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS), Uredbe EU št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES. 

Z oddajo naročila v spletni strani www.nutralux.si se kupec strinja s splošnimi pogoji poslovanja.

Naj Vam bo kupovanje v spletni strani nutralux.si v užitek!